Jai Baker Trio

Tipton Courthouse Lawn, 116 S. Main St., Tipton, IN 46072